Naar inhoud

Structuur van het budget

Een budget bestaat uit twee blokken die per dienst terugkomen: de gewone dienst en de buitengewone dienst.


gewone dienst

 buitengewone dienst

wat?
alle ontvangsten en uitgaven die jaarlijks terugkomen en betrekking hebben op de normale werking van de diensten

wat?
- ontvangsten en uitgaven die met duurzame aankopen of grote projecten (investeringen) te maken hebben

- deze ontvangsten en uitgaven zijn ieder jaar verschillend
 ontvangsten van de gewone dienst

- overschot van de vorige jaren

- bijdragen van de burgers voor gemeentelijke diensten (vb. inkomgeld zwembad, huurgelden gemeentegebouwen, kinderoppas)

- gemeentefonds

- gemeentebelastingen

- dividenden van nutsmaatschappijen en intercommunales

- toelagen van overheden als tussenkomst in wedden en werkingskosten van diensten

 ontvangsten van de buitengewone dienst

- overschotten van de vorige jaren

- leningen

- subsidies van overheden voor grote projecten

- verkoop van gemeentelijke patrimonium

 uitgaven van de gewone dienst

- personeelskosten

- werkingskosten van de diverse gemeentediensten

- energiekosten

- toelagen aan verenigingen

- werkingstoelagen aan OCMW en politiezone

- interesten en aflossingen van leningen

 uitgaven van de buitengewone dienst

- aankoop gronden, gebouwen, voertuigen

- wegen- en rioleringswerken

- aankoop meubilair, machines

- grote onderhoudswerken aan gebouwen