Naar inhoud

Bestuurderspas

Vanaf 1 juli 2020 moeten taxibestuurders verplicht een bestuurderspas op zak hebben.

Een bestuurderspas wordt aangevraagd door elke natuurlijke persoon die een voertuig bestuurt waarmee diensten voor individueel bezoldigd personenvervoer worden verricht. 

De bestuurder vraagt de pas aan bij de gemeente waar hij gedomicilieerd is. De aanvrager betaalt voor de bestuurderspas een retributie van 20 euro (BVR van 8 november 2019, artikel 20). De retributie wordt op 1 januari van elk jaar aangepast volgens de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen.

Het aanvraagformulier vind je hieronder.