Naar inhoud

Wat als mijn container of de chip in mijn container stuk is?

Als er containers gewisseld moeten worden of als je chip stuk is, kan je daarvoor terecht op de diftar-informatielijn op het gratis nummer 0800 97 687.

Voor de vervanging of herstelling van containers, elektronische gegevensdragers en/of onderdelen wordt een contantbelasting aangerekend.

Soort interventie

40 liter

120 liter

240 liter

1 100 liter

wiel met wielas

n.v.t.

4,39 euro

4,44 euro

n.v.t.

deksel met dekselas

6,93 euro

3,38 euro

4,69 euro

n.v.t.

beugel

4,09 euro

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

romp

22,31 euro

20,91 euro

26,16 euro

n.v.t.

slot

35 euro

35 euro

35 euro

35 euro

vervanging elektronische gegevensdrager

7,34 euro

7,34 euro

7,34 euro

7,34 euro

vervanging container met elektronische gegevensdrager

33,34 euro

28,68 euro

35,30 euro

242,99 euro


Deze belasting wordt in mindering gebracht van de vooraf betaalde provisie op het ogenblik van de vervanging en/of herstelling.
De contantbelastingen zijn niet verschuldigd wanneer je kan bewijzen dat het verlies of de beschadiging van de container niet werd veroorzaakt door je nalatigheid.

Wil je op jouw vraag een container omruilen, dan wordt een contantbelasting van 10 euro aangerekend. Dat bedrag wordt eveneens in mindering gebracht van de vooraf betaalde provisie.
Bij nieuwe containergebruikers of bij wijziging van de gezinssituatie waardoor andere toekenningregels gelden, wordt de container(s) éénmalig gratis omgeruild.

Verandert de referentiepersoon naar aanleiding van verhuizing, overlijden of gelijkaardige omstandigheid, dan moet dat schriftelijk worden doorgegeven. Daarvoor kom je het best even langs op de dienst milieu en duurzaamheid op het gemeentehuis.
Het diftar-systeem wordt dan afgesloten en het nog beschikbare bedrag van de vooraf betaalde provisie wordt teruggestort op het rekeningnummer van de referentiepersoon. De containers worden geblokkeerd voor verder gebruik.