Naar inhoud

Wat kost dat en hoe verloopt de betaling?

 • Het restafval kost 0,27 euro per kilo.
 • Het GFT-afval kost 0,15 euro per kilo.
 • Daarnaast moet er ook elke maand een vaste kost betaald worden. Als je alleen een restafvalcontainer neemt, betaal je 2 euro per maand. Neem je een restafvalcontainer en een GFT-container, dan betaal je 3 euro per maand.
  Een misvatting hierover is dat de maandelijkse bijdrage de huurprijs van de containers zou zijn. Dit is dus niet het geval. Het is gewoon de jaarlijkse vaste kost van 24 of 36 euro die maandelijks wordt afgerekend.
  Deze vaste kosten dienen voor het financieren van het ter beschikking stellen van de containers, de administratie van de diftargegevens, het omruilen van kapotte containers, de overige ophalingen die er in onze gemeente huis-aan-huis gebeuren en de toegang tot het containerpark (jaarlijks betaalt de gemeente hiervoor immers per inwoner een bijdrage aan IOK Afvalbeheer die de uitbating van het recyclagepark doet). De vaste kosten vervangen daarmee de vroegere jaarlijkse gemeentebelasting voor huisvuil. Dat aanslagbiljet krijg je dus niet meer in je brievenbus.

 • Als diftar op jouw adres wordt geactiveerd, krijg je een betalingsuitnodiging. Dat is een soort van krediet dat je op jouw diftarrekening stort. Van dat voorschot worden dan jouw persoonlijke kosten afgetrokken: elke maand de vaste kosten van 2 of 3 euro en ook elke kilo afval die je meegeeft.

  De eerste betalingsuitnodiging bedraagt 50 euro.
  Wanneer er nog maar 10 euro op je diftarrekening staat, ontvang je een nieuwe betalingsuitnodiging om je rekening aan te vullen. Hoeveel je moet aanvullen, wordt bepaald aan de hand van de hoeveelheden afval die je al hebt meegegeven. Wie weinig afval meegeeft zal dus niet zo’n hoog bedrag op zijn diftarrekening hebben als iemand die veel afval meegeeft. Bedoeling is dat je met het bij te storten bedrag een heel jaar kan overbruggen