Naar inhoud

Hoeveel en welke containers en hoe ze beveiligen tegen sluikstorten?

Drie formaten
  • Standaard krijgt ieder gezin 1 grijze container van 120 of 240 liter. In bepaalde gevallen kan je een container van 40 liter vragen (aaneensluitende bebouwing, appartementen en studio’s, bejaardenwoningen en serviceflats).
    Het gebruik van de grijze container is verplicht voor iedereen die in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister ingeschreven is. De maandelijkse vaste kosten die hiervoor aangrekend worden, bekostigen niet alleen voor een deel de ophaling van restafval, maar ook alle andere ophalingen en het gebruik van het containerpark.
  • Heb je occasioneel eens meer afval, bv. door een feest of grote kuis, dan kan je extra huisvuilzakken meegeven bij de ophaling van het restafval. Dat moet je wel op voorhand melden bij de diftar-infolijn (0800 97 687). Je moet ook het exacte aantal vuilzakken doorgeven. Als er op de dag van de ophaling meer of minder zakken staan dan doorgegeven, blijven ze allemaal staan.
    Extra zakken meegeven, mag je 3 keer per jaar doen.
  • Het gebruik van een GFT-container is niet verplicht. Als je beslist hem niet te gebruiken, omdat je bijvoorbeeld thuis composteert, kan je dat melden via de diftar-informatielijn op 0800 97 687. De container wordt dan opgehaald en je hoeft er niet meer voor te betalen.
    Je kan eventueel een tweede GFT-container van 120 liter vragen. Daarvoor betaal je een vaste maandelijkse kost van 1 euro en de kosten van de opgehaalde kilo’s.
  • Je kan een slot laten plaatsen op je container. Dat kost je 35 euro. Ook dat kan je regelen via de diftar-informatielijn op 0800 97 687.