Naar inhoud

Openingsuren en tarieven buitenschoolse kinderopvang

  • Openingsuren

Tijdens het schooljaar is het Initiatief Buitenschoolse Opvang alle weekdagen geopend van 7 uur ’s morgens tot de lessen aanvangen.
’s Avonds zijn we geopend van het einde van de lessen tot 18.30 uur. Ook op woensdagnamiddag zijn we geopend tot 18.30 uur.

Tijdens het schooljaar is de Bereboot ook open voor de kleinste kleuters die nog een middagdutje nodig hebben van 's middags na de lessen tot 18.30 uur.

Tijdens de vakantieperiode en op pedagogische studiedagen zijn we van maandag tot vrijdag geopend van 7 uur ’s morgens tot 18 uur ’s avonds.

Tijdens de vakantieperiodes en op woensdagnamiddag worden er activiteiten aangeboden.

  • Onze tarieven

De tarieven worden jaarlijks in september geïndexeerd.

- per begonnen half uur: € 1
- minder dan 3 uur: € 3
- tussen 3 en 6 uur: € 6
- meer dan 6 uur: € 10

Als de financiële situatie van de ouder daartoe aanleiding geeft, kan een sociaal tarief gehanteerd worden. Dat sociaal tarief bedraagt 50 % van de ouderbijdrage. Kind & Gezin heeft inzage in de dossiers.
Het tarief is gratis voor die kinderen waarvan de ouders onder volledige budgetbegeleiding zijn bij het OCMW.

Bij opvang van meerdere kinderen uit eenzelfde gezin wordt 25 % korting verleend per gelijktijdige aanwezigheid. Die vermindering is cumulatief met het sociaal tarief.