Naar inhoud

Aanvraag abonnementsplaats

5% van de standplaatsen (3 x 4m) is voorbehouden voor risicohandelaars. Deze plaatsen worden op woensdagochtend om 8.15 uur verloot voor de duur van die marktdag. We houden hiervoor rekening met onze quotumlijst.

Momenteel hebben we enkele vacante abonnementsplaatsen op de wekelijkse markt.

Je kan een aanvraag doen door onderstaand aanvraagformulier te printen, in te vullen en samen met een kopie van je machtinging als werkgever aangetekend terug te sturen naar: gemeentebestuur Beerse - dienst markten en kermissen - Heilaarstraat 6 - 2340 Beerse.

We noteren je aanvraag in het aanvragenregister en nemen contact op wanneer er een geschikte plaats is.
Let wel: je aanvraag is 1 jaar geldig vanaf het moment dat ze in het register wordt opgenomen. Je moet deze zelf jaarlijks verlengen.