Partnerschap start realisatiefase ontsluitingsweg Beerse

Al meer dan drie legislaturen werkt het lokaal bestuur aan één gezamenlijke opdracht: zwaar verkeer weren uit ons centrum.

In 2020 werd het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de aanleg van de ontsluitingsweg goedgekeurd. Nu, twee jaar later, heeft ook de Raad van State het licht op groen gezet.

Verschillende lokale en bovenlokale partners engageren zich, onder leiding van voorzitster Cathy Berx - gouverneur van Provincie Antwerpen - nu opnieuw om samen de weg aan te leggen. De voorbereidingen daarvoor starten vandaag al, maar we zullen nog minstens acht jaar nodig hebben om het project volledig te realiseren.

De nieuwe ontsluitingsweg biedt een unieke kans om opnieuw ruimte te geven aan voetgangers en fietsers, ruimte voor ontmoeting, beleving en groen, voor gezellige terrrasjes in onze dorpskern.

Alles over dit project op de voet volgen?

De volledige planning en mobiliteitsvisie vind je op www.beerse.be/gewoon-gaan

Gepubliceerd op maandag 14 nov 2022 om 16:41