Naar inhoud

Overzicht medewerkers administratieve diensten

1. Gemeentehuis


Bisschopslaan 56
2340 Beerse

Onthaal

Annick Peeters
tel. 014 61 19 71
fax 014 61 71 39
e-mail: burgerzaken@beerse.be

Els Goos
tel. 014 61 19 71
fax 014 61 71 39
e-mail: burgerzaken@beerse.be

Secretariaat

Tim Willekens - stafmedewerker
tel. 014 61 32 32
fax 014 61 81 85
e-mail: secretariaat@beerse.be

Isabel Daems
tel. 014 62 25 96
fax 014 61 81 85
e-mail: secretariaat@beerse.be

Els Cools
tel. 014 62 25 96
fax 014 61 81 85
e-mail: secretariaat@beerse.be


Personeel

Steven Beyens
tel. 014 62 27 60
fax 014 61 81 85
e-mail:
personeel@beerse.be

Liesbeth Willemsens
tel. 014 62 27 60
fax 014 61 81 85
e-mail: personeel@beerse.be


ICT

Davy Theys
gsm 0499 947 369
fax 014 61 81 85
e-mail: ict@beerse.be

Elektronische identiteitskaarten

Luc Haesendonckx
tel. 014 62 27 79
fax 014 61 71 39
e-mail: burgerzaken@beerse.be

Ann Aernouts
tel. 014 62 25 80
fax 014 61 71 39
e-mail: burgerzaken@beerse.be


Bevolking (burgerzaken)

Ilse Huibrechts
tel. 014 62 25 80
fax 014 61 71 39
e-mail: burgerzaken@beerse.be

Els Mostmans
tel. 014 62 27 76
fax 014 61 71 39
e-mail: burgerzaken@beerse.be

Ann Aernouts
tel. 014 62 25 80
fax 014 61 71 39
e-mail: burgerzaken@beerse.be

Rien Eyckens
tel. 014 62 25 90
fax 014 61 81 85
e-mail: burgerzaken@beerse.be
Vreemdelingenzaken (burgerzaken)

Conny Schellekens
diensthoofd burgerzaken
tel. 014 62 25 84
fax 014 61 71 39
e-mail: burgerzaken@beerse.be

 
Burgerlijke stand (burgerzaken)

Lutgart Vermeiren
tel. 014 62 25 85
fax 014 61 71 39
e-mail: burgerzaken@beerse.be


Strafregister (burgerzaken)

Annick Peeters
tel. 014 61 19 71
fax 014 61 71 39
e-mail: burgerzaken@beerse.be

Els Goos
tel. 014 61 19 71
fax 014 61 71 39
e-mail: burgerzaken@beerse.be


Stedenbouw en ruimtelijke ordening

Hilde Huysmans
diensthoofd
tel. 014 62 27 73
fax 014 61 81 85
e-mail: stedenbouw@beerse.be

Yves Dekeye
tel. 014 62 25 89
fax 014 61 81 85
e-mail: stedenbouw@beerse.be

Claire Thys
tel. 014 62 25 87
fax 014 61 81 85
e-mail: stedenbouw@beerse.be

Jurgen Van Echelpoel
tel. 014 62 25 97
fax 014 61 81 85
e-mail: stedenbouw@beerse.be


Roger Hofkens
tel. 014 62 25 97
fax 014 61 81 85
e-mail: stedenbouw@beerse.be

Brigitte Cuypers
tel. 014 62 25 87
fax 014 61 81 85
e-mail: stedenbouw@beerse.beWonen Stadsregio Turnhout (voorheen wooninfopunt)

Tim Hendrickx - consulent wonen
gsm 0497 11 77 19
e-mail: tim.hendrickx@stadsregioturnhout.be

Dennis Peeters - consulent wonen
gsm 0493 55 31 25
e-mail: dennis.peeters@stadsregioturnhout.be 

Mobiliteit

Kurt De Veughele
tel. 014 62 27 71
fax 014 61 81 85
e-mail: mobiliteit@beerse.be


Milieu en duurzaamheid

Greet Kreintz
tel. 014 62 25 88
fax 014 61 81 85
e-mail: milieu@beerse.be 

Carolien Van Gorp
tel. 014 62 25 89
fax 014 61 81 85
e-mail: milieu@beerse.be

 
Financiën

Rob Hendrickx - ontvanger
tel. 014 62 25 95
fax 014 61 81 85
e-mail: financien@beerse.be  

Ellen Willekens - boekhoudster
tel. 014 62 25 81
fax 014 61 81 85
e-mail: financien@beerse.be

Tinne Vorsters - boekhoudster
tel. 014 62 25 81
fax 014 61 81 85
e-mail: financien@beerse.be

Wouter Cools - aankoper
tel. 014 62 27 74
fax 014 61 81 85
e-mail: financien@beerse.be

Lydia Smets
tel. 014 62 25 93
fax 014 61 81 85
e-mail: financien@beerse.be

Communicatie

Mieke Lauwerysen - communicatieambtenaar
tel. 014 62 27 62
fax 014 61 81 85
e-mail: communicatie@beerse.be

Inge Starckx
tel. 014 62 27 64
fax 014 61 81 85
e-mail: communicatie@beerse.be

 

2. de Loods (gemeentelijke magazijnen)


Openbare werken

Luc Brijs - diensthoofd
tel. 014 600 647
fax 014 600 648
e-mail: openbarewerken@beerse.be

Heidy Braspenning
tel. 014 600 640
fax 014 600 648
e-mail: openbarewerken@beerse.be

Hilde Sneyders
tel. 014 600 640
fax 014 600 648
e-mail: openbarewerken@beerse.be

3. Gemeenschapscentrum (GC) 't Heilaar


Onthaal

Ann Janssen - Bert De Schepper
Heilaarstraat 35
2340 Beerse
014 600 770

Jeugd

Gitte Scheyltjens
tel. 014 600 772
fax: 014 617 339
e-mail: jeugd@beerse.be

Cultuur

Elle Verwaest
cultuurbeleidscoördinator
tel. 014 600 779
fax 014 617 339
e-mail: cultuur@beerse.be

Maarten Meyers
cultuurfunctionaris
tel. 014 600 779
fax 014 617 339
e-mail:
cultuur@beerse.be


Markten en kermissen - Toerisme

Lotte Peeraer
tel. 014 600 776
fax 014 617 339
e-mail: marktenenkermissen@beerse.be
e-mail:
toerisme@beerse.be

 

Museum Vaerten

Frank Vaerten - conservator Jan Vaerten Museum vzw
tel. 014 600 770
gsm 0495 24 09 05
fax 014 617 339
e-mail: frank.vaerten@beerse.be


4. IBO - Initiatief Buitenschoolse Opvang


De Bereboot
Brugstraat 65
2340 Beerse
tel. 014 62 46 50


De (B)engeltjes
Heidijk 1
2340 Vlimmeren (Beerse)
gsm 0479 75 13 05


Karin Van Turnhout
IBO-coördinator
Bisschopslaan 56
2340 Beerse
tel. 014 62 25 90
fax 014 61 81 85
e-mail: ibo@beerse.be

Rien Eyckens
Bisschopslaan 56
2340 Beerse
tel. 014 62 25 90
fax 014 61 81 85
e-mail: ibo@beerse.be


5. Bibliotheek


Hoofdbibliotheek Beerse

Heilaarstraat 6
tel. 014 615 615
fax 014 622 124
e-mail: bibliotheek@beerse.be

Uitleenpost Vlimmeren

Heidijk 1
tel. 03 309 01 78

Leen Boermans
bibliothecaris
tel. 014 622 122
fax 014 622 124
e-mail: bibliotheek@beerse.be

Karin Broos
tel. 014 615 615
fax 014 622 124
e-mail: bibliotheek@beerse.be

Lief Heylen
tel. 014 615 615
fax 014 622 124
e-mail: bibliotheek@beerse.be

Chris Maes
tel. 014 622 121
fax 014 622 124
e-mail: bibliotheek@beerse.be

Martine Schoenmakers
tel. 014 615 615
fax 014 622 124
e-mail: bibliotheek@beerse.be

Ann Spillemaeckers
tel. 014 615 615
fax 014 622 124
e-mail: bibliotheek@beerse.be


6. Sportcentrum 't Beerke


 

Rerum Novarumlaan 31
2340 Beerse

Sport

Ief Van Gompel
beheerder en verantwoordelijke sportcentrum
tel. 014 62 21 31
fax 014 61 45 84
e-mail: sport@beerse.be

Ronald Van Gils
sportfunctionaris en diensthoofd
tel. 014 62 21 30
fax 014 61 45 84
e-mail: sport@beerse.be

secretariaat
tel. 014 61 47 24 (telefoon algemeen)
e-mail: sport@beerse.be