Opstart beschrijvend bodemonderzoek PFAS-verontreininging

Midden 2021 maakten de Vlaamse lokale besturen een inventaris van mogelijke gronden met een verhoogd risico op PFAS-verontreiniging. Het gaat om locaties waarvoor er een aanwijzing is dat er in het verleden PFAS-risicohoudende activiteiten plaatsvonden.

Daarbij kijkt men zowel naar industriƫle activiteiten waarbij PFAS gebruikt werd in het productieproces, als naar sites waar er in het verleden brand- of oefeninterventies zijn geweest met (mogelijk) PFAS-houdend blusschuim.

Op basis van deze inventaris heeft OVAM begin 2022 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de site van de kazerne van Brandweer Beerse in de Bisschopslaan. Uit de grond- en waterstalen bleek dat er duidelijke sporen waren van PFAS-verontreiniging. Daarop werd een aantal no-regretmaatregelen afgekondigd voor de omwonenden. Volgens het Vlaams bodemdecreet HVZ Taxandria als gebruiker van de site verantwoordelijk om een verder beschrijvend bodemonderzoek te laten uitvoeren. Dat onderzoek moet de juiste aard, hoeveelheid en verspreiding van de verontreiniging in kaart brengen. Op basis van de resultaten kunnen veel gerichtere maatregelen genomen worden.

In maart 2023 zal een studiebureau het beschrijvend bodemonderzoek op de site van de brandweerkazerne van Beerse uitvoeren. De resultaten ervan verwachten we midden 2023. Tot dan gelden nog steeds de reeds aangekondigde no-regretmaatregelen. Je kan die nalezen op bit.ly/no-regretmaatregelen.

Gepubliceerd op maandag 23 jan 2023 om 10:13