Opmaak bodemsaneringsproject

Gepland
Start: 01-01-2023
Einde: 31-12-2024
Uit de resultaten van een bodemonderzoek op de plaats waar de nieuwe weg zal komen, bleek dat de grond vervuild is met zware metalen. In 2023 starten we met een studie om uit te zoeken hoe we die vervuilde grond veilig kunnen verwerken.

In 2023 starten we in samenwerking met de OVAM een bodemsaneringsproject, dat moet uitwijzen wat er met de vervuilde grond moet gebeuren en welk kostenplaatje daar aan vasthangt.

De bodemsanering zal uitgevoerd worden gelijktijdig met de heraanleg van de nieuwe verbinding tussen de Antwerpseweg en Rijkevorselseweg.