Naar inhoud

Ontsluiting Kanaalzone

Dat de woonkernen van Beerse té veel verkeer te verwerken krijgen, is voor iedereen duidelijk. Alsmaar meer bedrijven die geen link hadden met het kanaal, vestigden zich langs het water maar een gepaste ontsluiting voor het vrachtverkeer was er niet. Gevolg is dat er vandaag in heel Beerse vrachtwagens rijden op wegen die daar niet voor uitgerust zijn.

Daarom ijvert de gemeente al jaren voor een oplossing die maximaal rekening houdt met de verkeersveiligheid, de leefbaarheid, het kwetsbare natuurgebied, de financiële kost en andere bezorgdheden van inwoners en de betrokken bedrijven.

Dat er beweging komt in dit dossier is niet enkel belangrijk voor de toekomst van de gemeente, het is cruciaal voor de ontwikkeling van de hele regio. De ontsluiting van de Kanaalzone, en breder de ontsluiting van de bedrijventerreinen van Beerse, is één van de vier cruciale strategische projecten voor de vier gemeenten van Stadsregio Turnhout.

Voor meer info, lees het artikel in Beers MagàZien 14 op pagina 18-19.

Overzicht