Naar inhoud

Ontsluiting Kanaalzone West

De gemeente Beerse ijvert al jaren voor het weren van doorgand zwaar verkeer uit het centrum en deelkern Den Hout. Bijkomend streven we ernaar om de ontsluiting van de ganse kanaalzone te optimaliseren waarbij ook wordt ingezet op transport via het water.
Om het hele project in goede banen te leiden, werd Wouter Dernau van studiebureau Arcadis aangeduid als procesmanager.

Het gemeentebestuur wil een transparant proces voeren met een open communicatie naar alle actoren toe zoals de omwonenden, de bedrijven, de hogere overheden, enzovoort.

Hieronder kan je alle documenten in verband met het dossier bekijken.

Overzicht