Noodopvang Oekraïne in Beerse: hoe werkt dat?

Hoe gaat de opvang in zijn werk?

Vlaanderen wil tegen 1 april 18 000 duurzame huisvestingsplaatsen voorzien voor vluchtelingen uit Oekraïne. Deze plaatsen komen er voornamelijk via de lokale besturen en particulieren. Ondertussen worden de nodige voorbereidingen getroffen om een nog groter aantal vluchtelingen te huisvesten als dat nodig zou zijn.

De vluchtelingen laten zich best registreren door de dienst vreemdelingenzaken in Brussel. Fedasil bekijkt met hen of ze al opvang hebben of niet. Is dat niet het geval, verwijzen zij de vluchtelingen door naar één van de mogelijke verblijfplaatsen die de gemeentes doorgaven.

Na aankomst in de gemeente kan de vluchteling zich aanmelden bij de dienst burgerzaken, waar hij een A-kaart aanvraagt. Dat is een elektronische vreemdelingenkaart. Tot het moment dat de vluchteling zijn/haar A-kaart ontvangt, krijgt hij een voorlopig verblijfsattest. Zo hebben Oekraïense vluchtelingen een statuut van tijdelijke bescherming, waarmee ze beschikken over volgende rechten:

 • onbeperkte toegang tot de arbeidsmarkt
 • inschrijving bij de mutualiteit
 • recht op maatschappelijke dienstverlening (equivalent leefloon)
 • recht om een bankrekening te openen
 • recht op onderwijs voor kinderen (niet verplicht)
 • gezinstoeslagen (kindergeld)

De sociale dienst helpt bij het verkrijgen van die rechten, maar dan moet de vluchteling wel aangemeld zijn bij de gemeente.

Vang je in jouw gezin Oekraïense vluchtelingen op die rechtstreeks tot bij jou gekomen zijn, bijvoorbeeld familieleden of vrienden? Hou er dan rekening mee dat ze zich met hun identiteitsdocumenten moeten melden in het registratiecentrum in Paleis 8 (Brussels Expo, Heizel) om tijdelijke bescherming aan te vragen. Daarvoor kan je vooraf online afspraak inboeken via https://register-ukraine.be/. Het registratiecentrum is 7 dagen op 7 open van 8u30 tot 17u30 en is bereikbaar met de metro, lijn 6, halte Heizel. Heb je hulp nodig om online een afspraak te maken? Dan staat de sociale dienst klaar. Bel naar 014 60 09 60 of stuur een mail naar onthaal.sociaalhuis@beerse.be.

De overheid voorziet financiële steun voor lokale besturen die opvangplaatsen voorzien (zelf georganiseerd of bij particulieren). Deze ondersteuning is bedoeld om de kosten van de opvang en de extra personeelsinzet te dekken.
Er is echter geen financiële compensatie voor de gastgezinnen. Gastgezinnen kunnen wel 'huur' vragen aan de vluchtelingen die bij hen verblijven, zodra het leefloon rond is. Als je vluchtelingen opvangt en je wil hulp bij het opstellen van een billijk huurcontract, kan je contact opnemen met de sociale dienst op het nummer 014 60 09 60 of via mail onthaal.sociaalhuis@beerse.be

Hoe pakt Beerse de noodopvang aan?

De vluchtelingen krijgen een vergunning om alvast een jaar in België te verblijven. We begrijpen dat het voor veel gezinnen niet vanzelfsprekend is om opvang voor deze duur te voorzien. Na zorgvuldig overleg binnen het lokaal bestuur hebben we er dan ook voor gekozen voornamelijk in te zetten op duurzaam onderdak. Concreet houdt dit in dat we in eerste instantie kijken naar een verblijf in aparte woonsten of wooneenheden. Zo houden we de druk op de opvanggezinnen beperkt en moeten de vluchtelingen niet te vaak verhuizen naar een andere opvangplaats.

Natuurlijk zijn er naast Oekraïense vluchtelingen ook veel Belgen die het financieel, sociaal of psychologisch moeilijk hebben. Ook zij hebben recht op de nodige hulp. De bestaande hulpkanalen blijven dus zeker ook voor hen bestaan. Denk aan de sociale dienst van het lokaal bestuur, de Watertoren, het CAW, het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg,…

Heb je het financieel moeilijk en wil je bekijken wat de sociale dienst voor jou kan betekenen? Maak dan een afspraak met hen op het nummer 014 60 09 60 of via mail onthaal.sociaalhuis@beerse.be.

Goed om weten:

 • Je stelt je verblijfplaats enkel ter beschikking voor deze crisissituatie en dus de noodopvang van Oekraïense vluchtelingen. Het gaat niet om andere noodsituaties.
 • Op eigen initiatief deze vluchtelingen opvangen raden we niet aan. Weet dat hier heel veel begeleiding bij komt kijken en dat we die op dit moment niet kunnen bieden, omdat we eerst willen inzetten op aparte woningen/wooneenheden.
 • Elke Oekraïense persoon die een verblijfsaanvraag indient, wordt op voorhand gescreend door het Nationaal Crisiscentrum.
 • Het opvangen van Oekraïense vluchtelingen binnen je gezin heeft geen invloed op je belastingen, uitkering, ...
 • Het OCMW/de sociale dienst van de gemeente fungeert als aanspreekpunt.
 • Wees je er van bewust dat de opvangsituatie enige tijd kan duren en dat de impact op jullie persoonlijk leven vrij groot kan zijn.

Geen plek vrij maar wil je toch helpen?
Er is op dit moment een grote nood aan directe humanitaire en financiële hulp voor slachtoffers van het conflict in Oekraïne.

Via www.1212.be , het Belgisch consortium voor noodhulpsituaties, kan je jouw steentje bijdragen.

Het ingezamelde geld wordt gebruikt voor directe humanitaire hulp aan de mensen in de regio die getroffen worden door de oorlog.

Zelf naar Oekraïne reizen om spullen af te geven of ter plaatse te helpen, wordt sterk afgeraden.

Meer info?
De Federale overheid heeft een informatiewebsite gelanceerd: www.info-ukraine.be
De komende dagen en weken zal de inhoud op deze website verder worden aangevuld.

Oekraïners op de vlucht vinden er informatie over de rechten die ze hebben wanneer zij in ons land aankomen, welke stappen ze moeten ondernemen, …

Callcenter
Je kan voor meer info of vragen ook terecht op het algemeen informatienummer, elke dag te bereiken via het nummer 024 88 88 88 van 9u tot 17u. 

Belangrijke opmerking
Indien je reeds over een verblijfsvergunning in België beschikt of over een door het lokaal bestuur afgeleverde verklaring van aankomst, is je aanwezigheid op Belgisch grondgebied gedekt. In dat geval hoef je je dus niet onmiddellijk naar het registratiecentrum te begeven. Zo vermijd je lange wachtrijen en riskeer je niet op een andere dag te moeten terugkomen.

Gepubliceerd op woensdag 23 mrt 2022 om 14:19