Naar inhoud

Jury verdeelt 40.000 euro over projecten voor én door jongeren

Lokaal bestuur Beerse zet volop in op participatie van kinderen en jongeren. Uit de jongerenbevraging werd snel duidelijk dat jongeren graag zelf de handen uit de mouwen willen steken. Vanaf 2022 voorziet het lokaal bestuur maar liefst 40.000 euro voor projecten die volledig door jongeren en kinderen worden ontwikkeld en uitgewerkt. Woensdag 29 december selecteerde een 6-koppige jury 5 projecten die gefinancierd zullen worden door het lokaal bestuur.

Jury verdeelt 40.000 euro over projecten voor én door jongeren

Het lokaal bestuur zet volop in op participatie van kinderen en jongeren. Onder het motto ‘Laat van je horen’ werden jongeren in het voorjaar opgeroepen om een enquête in te vullen. Maar liefst 20% van de 12 tot 25-jarigen deed dat ook. De bevindingen zijn dan ook een leidraad om het jeugdbeleid in onze gemeente vorm te geven.

Geef jongeren ruimte om hun ding te doen
Naast een gevarieerd en uitdagend aanbod, wensen jongeren ook zelf de handen uit de mouwen te steken. Op de jeugddienst van Vaart (de vrijetijdsorganisatie van Lokaal bestuur Beerse) ontmoeten de jongerencoaches heel wat kinderen en jongeren die bruisen van ideeën, maar niet de middelen hebben om hier ook effectief mee aan de slag te gaan.

Het lokaal bestuur werkt met een meerjarenplan waardoor het niet altijd eenvoudig is om snel te schakelen en met nieuwe ideeën meteen aan de slag te gaan. De kinderen- en jongerenbegroting moet daar een antwoord op geven. Jaarlijks zal er maximum 40.000 euro gespendeerd worden aan projecten voor én door jongeren. Elk project dat aan de basisvoorwaarden voldoet maakt kans om geselecteerd te geraken. Dat geeft kinderen en jongeren de vrijheid om écht zelf voorstellen te doen, zonder input van volwassenen.

Er wordt bewust geen thema opgelegd. Daarnaast worden de jongeren voldoende gecoacht bij hun project, van ontwerp tot uitvoering. Die coaching is op maat van hun noden en gebeurt door jongerencoach Lies voor de leden van kinderraad ‘De Kidsclub’ en door jongerencoach Geert voor jongeren vanaf 12 jaar. Op die manier wordt beleidsparticipatie voor kinderen en jongeren echt in de organisatie geïmplementeerd. Deze manier van werken is uniek in Vlaanderen.

Kinderraad de Kidsclub
Het lokaal bestuur gelooft dat ook jonge kinderen in staat zijn om hun stem te laten horen en projecten op poten kunnen zetten die bijdragen aan een kindvriendelijke gemeente. Door hun leeftijd heeft deze groep wel meer nood aan een kader om projecten binnen uit te werken. Toch vindt het bestuur het belangrijk dat de kinderen zélf thema’s op tafel kunnen leggen. Jongerencoach Lies bezocht dan ook alle lagere scholen in Beerse en Vlimmeren en ging met de kinderen van het vierde tot zesde leerjaar aan de slag. Het thema ‘Beerse, 100% buitenspeeldorp’ werd uiteindelijk gekozen. Pas daarna konden kinderen zich kandidaat stellen om vanuit dat thema acties uit te werken. De Kidsclub stelt op woensdag 29 december ook twee projecten voor aan de jury.

Pitchen
De jury, samengesteld uit 3 leden van de jeugdraad en 3 leden van het schepencollege, buigt zich over 5 projectvoorstellen. Elk jurylid geeft een individuele score aan de hand van een objectieve checklist. Projecten kunnen maximum 10.000 euro ondersteuning ontvangen. Minstens één project van De Kidsclub wordt geselecteerd. Daarna worden de projecten gerangschikt van hoogste tot laagste juryscore om zo het resterende bedrag te verdelen. Ook wanneer er voldoende budget is om alle projecten uit te voeren, worden de kinderen en jongeren gevraagd om hun project te komen pitchen voor de jury.

Dit jaar komt iedereen om beurt en zonder publiek, door de huidige coronamaatregelen. Vanaf volgend jaar wordt meer ingezet op interactie tussen de projectindieners onderling en jongeren uit ons dorp.

Variatie troef
Dat er geen opgelegd thema is, wordt duidelijk wanneer de ingediende projecten naast elkaar worden gelegd. Kinderraad De Kidsclub stelt een project voor om de fietsveiligheid te vergroten. Dat willen ze doen door fietspaden rond speelpleintjes te laten opvallen door ze te beschilderen met opvallende tekeningen. Daarnaast willen ze spaakreflectoren geven aan alle kinderen van het dorp om zo de zichtbaarheid te verhogen. Als tweede projectvoorstel bedachten ze een creatieve manier om minder zwerfvuil op de speelpleintjes te hebben, door op een aantal plaatsen de vuilnisbakken te pimpen.

Cédric Roovers stelt voor om een calisthenics park op te richten. Dat is een vorm van krachttraining. De oefeningen worden met minimaal gebruik van apparatuur uitgevoerd. Er wordt met name gebruik gemaakt van het eigen lichaamsgewicht. In calisthenicsparken is apparatuur te vinden zoals pull up bars, monkey bars en parallel bars.

Tess Megens en Hanne Schenck willen met jonge kinderen aan de slag rond diversiteit. Door kleurpotloden in verschillende tinten huidskleur te verdelen onder kinderen en via een aantal spelletjes hopen ze zo het gesprek op gang te krijgen.

Amber Michiels stelt een musicalproject voor, waarbij kinderen en jongeren hun eerste stappen in de culturele wereld kunnen zetten.

Praktisch
Op woensdag 29 december werden deze projecten gepitcht aan de 6-koppige jury. Die gaf groen licht aan volgende 5 projecten:

  • een calisthenics park
  • opvallende fietspaden en spaakreflectoren voor alle kids
  • Geef Beerse kleur, een project rond diversiteit
  • een musical voor en door jongeren
  • zwerfvuil verminderen door vuilnisbakken te pimpen
Datum van het bericht: dinsdag 28 december 2021
Huidig nieuwsoverzicht