Naar inhoud

Vraag tijdig je attest voor vermindering van de personenbelasting aan!

Eigenaars, erfpachthouders, vruchtgebruikers en opstalhouders die investeren in de restauratie en het onderhoud van hun beschermd onroerend erfgoed, kunnen in aanmerking komen voor belastingvermindering.

Kom jij in aanmerking voor een vermindering van personenbelasting?

Het gaat om een vermindering van 40% op een maximum van 25.000 euro per onroerend goed. Attesten voor uitgaven in het jaar 2021 (aanslagjaar 2022) kunnen aangevraagd worden tot en met 14 januari 2022. Wacht dus niet tot je aanslagbiljet in de bus zit, maar vraag tijdig je attest aan!

De belastingvermindering geldt voor alle vormen van beschermd onroerend erfgoed, maar kan je niet cumuleren met een premie. Meer informatie over deze vermindering van personenbelasting via https://www.onroerenderfgoed.be/vermindering-personenbelasting

Datum van het bericht: vrijdag 05 november 2021
Huidig nieuwsoverzicht