Naar inhoud

18/10/2021: TVM - Stilstaan en parkeerverbod Kerstmarkt Beerse - Parkeervoorziening

BEKENDMAKING BESLUIT

De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website.

Deze tijdelijke verkeersmaatregel werd bekendgemaakt op 19/10/2021.

Datum van het bericht: donderdag 21 oktober 2021
Huidig nieuwsoverzicht