Naar inhoud

GR 30/09/2021: Verordening - uitzondering op dragen mondmaskers openbare gebouwen - bekrachtiging

BEKENDMAKING BESLUIT

Beslissingen genomen door de raad betreffende goedkeuringen reglementen, retributies en verordeningen worden ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website.

Datum bekendmaking is datum van dit bericht.

Datum van het bericht: dinsdag 05 oktober 2021
Huidig nieuwsoverzicht