Naar inhoud

17/09/2021: Tijdelijke verkeersmaatregel - Kermiskoers 2021 - aanpassing

BEKENDMAKING BESLUIT

De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website.

Datum bekendmaking is datum van dit bericht.

Datum van het bericht: vrijdag 17 september 2021
Huidig nieuwsoverzicht