Naar inhoud

14/09/2021: Tijdelijke verkeersmaatregel - Stilstaan en parkeerverbod Rommelmarkt Rocky Events

BEKENDMAKING BESLUIT

De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website.

Datum bekendmaking is datum van dit bericht.

Datum van het bericht: dinsdag 14 september 2021
Huidig nieuwsoverzicht