Naar inhoud

Gemeenteraad keurt de visie ‘onderwijs’ en de visie ‘patrimonium’ unaniem goed

Eind mei 2020 startte een bijzonder ambitieus project: Visie 2340. Daarin wordt vastgelegd hoe het lokaal bestuur Beerse haar zorgbehoevende en kwetsbare inwoners, haar leerlingen en haar verenigingen wil ondersteunen. Dat doet ze met de blik op de toekomst, over de politieke partijgrenzen en legislaturen heen. De gemeenteraad gaf op 29 oktober 2020 haar goedkeuring aan de brede toekomstverkenning. Op 26 augustus 2021 keurde de gemeenteraad de visie ‘onderwijs’ en visie ‘patrimonium’ unaniem goed, nadat ze dat ook al deden op 24 juni voor de visie ‘zorg en welzijn’ en de visie ‘ondersteuning van verenigingen’.

Gemeenteraad keurt visies ‘zorg en welzijn’ en ‘ondersteuning van verenigingen’ unaniem goed.

n de visie ‘onderwijs’ kiest de gemeenteraad voor de volgende basisprincipes:

 • “Het lokaal bestuur neemt verschillende rollen op”.
 • “Kwaliteit”.
 • “Inclusie – iedereen telt mee”.
 • “Talent en welzijn”.
 • “Brede school, passend bij het dorpskarakter”.
 • “Duurzaamheid”.
 • “Onderwijs in de buurt – veilige schoolomgeving”.
 • “Innovatie”.

In visie ‘patrimonium’ legt de gemeenteraad de volgende basisprincipes vast:

 • “We gaan naar een duurzaam en energieneutraal patrimonium tegen 2050, met respect voor erfgoed”.
 • “Onze gebouwen zijn aanpasbaar en multifunctioneel. Ze spelen op een kwalitatieve en duurzame manier in op de vraag van de gebruikers. Gedeeld gebruik is de norm”.
 • “Het bestuur, de beheerders en de gebruikers werken samen aan een optimale inzet van het patrimonium. En dit op basis van duidelijke rollen en afspraken”.
 • “Financiële transparantie draagt bij tot een bewuster patrimoniumgebruik en goed onderbouwde beslissingen”.
 • “Participatie is een automatisme bij elke beslissing over patrimonium”.

Een ambitieus programma waarmee alle betrokken partijen, personeel en burgers samen aan de slag gaan. De teksten zijn raadpleegbaar via www.beerse.be.

Met deze vier visies legt de voltallige gemeenteraad de weg aan voor de volgende 15 tot 20 jaar. Op deze manier is er een duidelijke richting waarin het beleid van het lokaal bestuur Beerse zich beweegt in de toekomst en laat voldoende ruimte voor mogelijke aanpassingen.

Het werk is hiermee nog niet gedaan. Als vervolg maakt het lokaal bestuur een patrimoniumplan op waarin de visies richtinggevend zijn. Deze lange termijnplanning is noodzakelijk om het ruime patrimonium een duurzamer karakter te geven en het voorbeeld te geven naar een klimaatvriendelijkere wereld.

 Meer informatie? Tinneke Claeys – algemeen directeur – tel. 014 62 25 96 – e-mail: secretariaat@beerse.be

Datum van het bericht: maandag 13 september 2021
Huidig nieuwsoverzicht