Naar inhoud

GR 26/08/2021: Retributiereglement niet-bestendig gebruik gemeentelijke culturele infrastructuur

BEKENDMAKING BESLUIT

Beslissingen genomen door de raad betreffende goedkeuringen reglementen, retributies en verordeningen worden ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website.

Datum bekendmaking is datum van dit bericht.

Datum van het bericht: zondag 29 augustus 2021
Huidig nieuwsoverzicht