Naar inhoud

11/08/2021: Tijd. verkeersmaatregel - Stilstaan en parkeerverbod Worstenfeesten 2021 - Aanpassing

BEKENDMAKING BESLUIT

De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website.

Datum bekendmaking is datum van dit bericht.

Datum van het bericht: woensdag 11 augustus 2021
Huidig nieuwsoverzicht