Naar inhoud

09/08/2021: Tijdelijke verkeersmaatregel - Stilstaan en parkeerverbod Worstenfeesten 2021

BEKENDMAKING BESLUIT

De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website.

Datum bekendmaking is datum van dit bericht.

Datum van het bericht: maandag 09 augustus 2021
Huidig nieuwsoverzicht