Naar inhoud

GR 24/06/21:Retributiereglement - Gebruik gemeentelijke lokalen voor kamp in schoolvakanties

BEKENDMAKING BESLUIT

Beslissingen genomen door de gemeenteraad betreffende goedkeuringen reglementen, retributies en verordeningen worden ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website.

Datum bekendmaking is datum van dit bericht.

Datum van het bericht: maandag 28 juni 2021
Huidig nieuwsoverzicht