Naar inhoud

GR 24/06/21: Uniform Gemeentelijke Politieverordening - Aanpassingen

BEKENDMAKING BESLUIT

Beslissingen genomen door de gemeenteraad betreffende goedkeuringen reglementen, retributies en verordeningen worden ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website.

Datum bekendmaking is datum van dit bericht.

De volledige versie van de aangepaste UGP vind je hier. 

Datum van het bericht: maandag 28 juni 2021
Huidig nieuwsoverzicht