Naar inhoud

Jeugd laat van zich horen via Jongerenbevraging 2340

Begin april ontvingen alle jongeren tussen 12 en 25 jaar uit Beerse en Vlimmeren een bevraging in de brievenbus. Het lokaal bestuur wil op die manier ontdekken wat er leeft bij de jeugd. De focus van de bevraging lag vooral op vrijetijdsbesteding maar ook mobiliteit, werk, communicatie en de algemene tevredenheid van de jongeren kwamen aan bod. De deelnemers maakten kans op mooie prijzen. Studenten marketing van de Thomas More Hogeschool in Geel stelden de enquête op en analyseerden de resultaten.

Jeugd laat van zich horen via Jongerenbevraging 2340

Maar liefst 600 jongeren uit de gemeente tussen 12 en 25 jaar vulden de bevraging in. De doelgroep kon hun mening geven over verschillende thema’s zoals het vrijetijdsaanbod. Studenten marketing van de Thomas More Hogeschool stelden de enquête op en verwerkten de antwoorden in een handig rapport. Met de resultaten gaat het lokaal bestuur nu aan de slag.  

Jongeren wonen graag in Beerse en Vlimmeren
Het resultaat is overduidelijk. Jongeren wonen graag in Beerse en Vlimmeren en een groot deel van hen wil er ook blijven wonen. De wagen is in de gemeente het populairste vervoersmiddel. 77 procent van de jongeren gebruikt de auto om naar het werk te rijden. Een grote meerderheid werkt dan ook buiten Beerse.

Sport in eigen dorp
Hoe ouder jongeren worden, hoe minder tijd ze hebben om dingen te doen die ze graag doen, zoals sport. Vooral voetbal, volleybal en dansen gebeurt vaak in clubverband. De meeste jongeren sporten echter individueel of met vrienden. De populairste sporten in groepsverband zijn atletiek, zwemmen of fitness. De Finse looppiste en het zwembad zijn gegeerde sportplekken. Fitness en calisthenics dicht bij huis wordt momenteel gemist.

Nieuwe ideeën voor vrijetijdsaanbod
Het vrijetijdsaanbod van sportorganisatie Sport Beerse en de vrijetijdsorganisatie Vaart is niet goed gekend bij de jeugd. Vanaf 15 jaar ervaren veel jongeren een tekort in het aanbod van culturele en artistieke activiteiten. Vooral meisjes, en dan met name vrouwen in de leeftijdscategorie tussen 19 en 25 jaar, missen activiteiten die bij hen passen. Zelf komen de jongeren met frisse ideeën naar voor. Zo verkiest onze jeugd om losse workshops te volgen in plaats van zich te engageren voor een volledige lessenreeks. 70 procent van de groep vindt dat het lokaal bestuur ondersteuning moet bieden in activiteiten georganiseerd door en voor jongeren. Opvallend is wel dat slechts 30 procent van hen zelf activiteiten wil organiseren. Een uitdaging voor het lokaal bestuur om deze jongeren te vinden en te stimuleren.

Jongeren gaan uit buiten Beerse
Slechts 47 procent van onze jeugd gaat uit in eigen dorp. De helft van de 15- tot 18-jarigen en 75 procent van de 19- tot 25-jarigen vindt dat er in Beerse en Vlimmeren te weinig mogelijkheden zijn om uit te gaan. Ze missen vooral een fuifzaal waar feestjes georganiseerd worden. In Vlimmeren is er een goed draaiende jeugdhuiswerking. Er staat een nieuwe groep vrijwilligers klaar om in de Heilaarstraat 6 een nieuwe ontmoetingsplek voor jongeren uit te bouwen zodat de jeugd uit Beerse ook dichter bij huis terecht kan.

Aan de slag met de resultaten
Het lokaal bestuur is tevreden met het aantal ingevulde vragenlijsten en gaat nu met de resultaten aan de slag. Een groot deel van de jongeren wil meedenken over het vrijetijdsaanbod in de gemeente. Deze zomer organiseert de jeugddienst verschillende workshops, online en offline bevragingen, interviews… Kortom: het lokaal bestuur gaat in dialoog met de jongeren om de resultaten te bespreken. Vanaf volgend jaar wil de jeugddienst de activiteiten aanpassen aan de noden en de jongeren zelf aan het roer zetten van het vrijetijdsaanbod.

Gelukkige winnaars
Iedereen die de bevraging invulde, maakte kans op een mooie prijs. Het lokaal bestuur kon rekenen op enthousiaste handelaars en diensten die een bijdrage deden in de prijzenpot ter waarde van in totaal maar liefst bijna 6 900 euro. De winnaars ontvingen een mailtje en sommigen mochten hun prijs al in ontvangst nemen. Alle winnaars en deelnemende handelaars kan je raadplegen via www.jongerenbevraging2340.be.

Voor het verdere verloop, extra informatie en het volledige onderzoeksrapport kan je surfen naar www.jongerenbevraging2340.be. Volg ook @jeugdbeerse op Instagram voor updates over het project.

Meer informatie?  Dienst jeugd  -  tel. 014 68 82 01  – e-mail: jeugd@beerse.be   

Datum van het bericht: donderdag 10 juni 2021
Huidig nieuwsoverzicht