Naar inhoud

Verkeershinder en omleidingen najaar 2021

We bundelden een aantal wegenis- en nutswerken en evenementen die de komende tijd plaatsvinden en mogelijk tot enige verkeershinder of plaatselijke omleidingen kunnen leiden.

Werken en verkeershinder najaar 2021

Werken Kapelstraat

Vanaf woensdag 26 mei zal de Kapelstraat afgesloten worden waardoor doorgaand verkeer niet mogelijk is. De Kapelstraat wordt afgesloten tussen het kruispunt met Schransdriesstraat en Molenvloed.

Momenteel situeren de werken zich voorbij de Larenstraat. De rioleringswerken werden uitgevoerd tot halfweg richting K. Astridstraat. Ook de voetpaden worden opgebroken tussen de Larenstraat en het kruispunt Kapelstraat/Schransdriesstraat. Er wordt ook gezorgd voor de afwerking van de bovenbouw van het Vinkenpad en de P. Mensaertstraat. Tot ongeveer eind september wordt er gewerkt aan opritten en worden putdeksels opgehaald in het Vinkenpad. Binnenkort worden er verkeerslichten geplaatst en worden er werken uitgevoerd ter hoogte van de Kleine Beek. Rond midden november worden de goot- en boordstenen geplaatst. De onderste asfaltlaag zal tegen eind dit jaar klaar zijn in de Kapelstraat. Voorbereiding rioleringswerken Tempelstraat - Abdijstraat - Pastoriestraat

Dit najaar starten Aquafin, Fluvius en de Provincie Antwerpen met een groot gezamenlijk rioleringsproject nabij het centrum van Beerse. Aquafin neemt de rioleringswerken in de Tempelstraat en Abdijstraat voor haar rekening. Volgens de huidige planning zullen de werken ongeveer 15 maanden duren. In het park Echelpoel moet er ruimte vrijgemaakt worden
voor het aanpassen van de waterloop de Laak die door het park stroomt. Aquafin en aannemer Vangeel zijn overeengekomen om op 20 september alvast te starten met het
rooien van bomen om deze zone vrij te maken voor de werken die nadien volgen.

Meer info vind je hier.

Werfzone Bisschopslaan 12

Van 28 september t.e.m. 20 december komt er een werfzone te staan voor Bisschopslaan 12. Dit voor de plaatsing van bouwmaterialen en een container. De aannemers zullen buurtbewoners en handelaars informeren over deze werfzone. 

Werken Polendam 1

Van 25 oktober 2021 t.e.m. 25 februari 2022 wordt er gewerkt aan de Polendam.

Werken verkaveling Beekakkersstraat

Van 7 tot 25 oktober wordt er gewerkt aan een nieuwe verkaveling in de Beekakkersstraat. Ter hoogte van huisnummers 8 tot 14 is de straat onderbroken voor gemotoriseerd verkeer.  Fietsers en voetgangers kunnen de werken passeren. Een omleiding wordt niet voorzien. De bewoners ontvangen een bewonersbrief van de aannemer. 

Werken Vrijwilligersstraat

Van maandag 8 november tot en met woensdag 10 november zal er gewerkt worden in de Vrijwilligersstraat. De rijstrook zal tijdens deze periode versmald zijn. 

Werken Leemstraat

Van 27 oktober tot en met 30 november wordt er gewerkt in de Leemstraat. Er wordt een aansluiting voorzien van riolering voor nieuwe verkavelingen in deze straat. Het verkeer wordt geregeld met tijdelijke voorrangsborden. 

Nieuwe straatverlichting Hei-ende

Tussen 25 en 29 oktober wordt Hei-ende van nieuwe straatverlichting voorzien. Er zal minimale hinder zijn. 

Werken in opdracht van Proximus op diverse locaties

Van 20 oktober t.e.m. 5 november zal Proximus op verschillende plekken in onze gemeente werken in de berm. Er zal hinder zijn voor de voetgangers in volgende straten: 

  • Beukenlaan ter hoogte van nr. 8
  • Molenberg ter hoogte van nr. 40

  • Vredestraat ter hoogte van nr. 8

  • Steenovenstraat ter hoogte van nr. 46

Alle werken bekijken? Check stratenplan.beerse.be 

Meer informatie? Dienst openbare werken - tel. 014 600 640 - e-mail: project@beerse.be 

Datum van het bericht: donderdag 21 oktober 2021
Huidig nieuwsoverzicht