Naar inhoud

GR 27/05/21: UiT in Beerse - Huishoudelijk reglement aankondigingsborden

BEKENDMAKING BESLUIT

Beslissingen genomen door de gemeenteraad betreffende goedkeuringen reglementen, retributies en verordeningen worden ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website.

Datum bekendmaking is datum van dit bericht.

Datum van het bericht: dinsdag 01 juni 2021
Huidig nieuwsoverzicht