Naar inhoud

RMW 27/05/21: Gebruikersreglement Minder Mobielen Centrale - Verduidelijking voorwaarden

BEKENDMAKING BESLUIT

Beslissingen genomen door de raad voor maatschappelijk welzijn betreffende goedkeuringen reglementen, retributies en verordeningen worden ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website.

De aanpassingen aan het reglement staan in het rood.

Datum bekendmaking is datum van dit bericht.

Datum van het bericht: dinsdag 01 juni 2021
Huidig nieuwsoverzicht