Naar inhoud

Verdubbeling subsidies G-sport in Beerse

In 2020 zijn er in het sportlandschap van Beerse opnieuw twee G-sportinitiatieven bijgekomen, wat ons op een totaal van vijf organisaties brengt. Om deze initiatieven te ondersteunen, trekt lokaal bestuur Beerse de subsidie van 3 000 euro op naar 6 000 euro.

Verdubbeling subsidies G-sport in Beerse

In 2020 kwamen er in onze gemeente twee G-sportinitiatieven bij: G-Gym Vlimmeren en G-golf de Kriskens. In totaal zijn er nu vijf G-sportorganisaties actief in onze gemeente. Aangezien G-sportinitiatieven vaak een intensievere begeleiding met meer sportbegeleiders vereist en specifiek sportmateriaal extra kosten met zich meebrengt, heeft het lokaal bestuur beslist om de subsidies hiervoor op te trekken. “Sporten en bewegen maakt ons fitter en gezonder. Ons doel: zoveel mogelijk inwoners aan het sporten krijgen, met of zonder beperking”, licht Rommy Swinnen, schepen van sport, toe.

Oorspronkelijk werd er 3 000 euro aan subsidies voorzien. Nu werd beslist om dit bedrag te verdubbelen tot 6 000 euro. Het stelt de G-sportinitiatieven en G-sportclubs in staat hun werking op een kwalitatieve basis verder uit te bouwen. “Aangezien onze G-sporters nood hebben aan aangepaste materialen en begeleiding, is de aanpassing van deze subsidie meer dan welkom”, voegt Rommy Swinnen nog toe.

Naast deze werkingen, organiseert de sportdienst ook G-zwemmen. Tijdens de sportweken en -kampen wordt er telkens aandacht gegeven aan G-sport. Op deze manier wil het lokaal bestuur de krachten bundelen om G-sport in onze gemeente toegankelijk te maken en drempels te verlagen.

Er werd niet enkel gekeken naar het subsidiebedrag, ook het bestaande subsidiereglement werd geëvalueerd en aangepast aan de noden van de verenigingen.

Meer informatie?  Dienst sport  -  tel. 014 61 47 24  – e-mail: sport@beerse.be  

Datum van het bericht: maandag 10 mei 2021
Huidig nieuwsoverzicht