Naar inhoud

10/05/2021: Tijdelijke verkeersmaatregel - Stilstaan en parkeerverbod uitbreiding terras De Laborant

BEKENDMAKING BESLUIT

De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website.

Datum bekendmaking is datum van dit bericht.

Datum van het bericht: maandag 10 mei 2021
Huidig nieuwsoverzicht