Naar inhoud

Bemaling over kruispunt Bisschopslaan tot Rerum Novarumlaan

Voor een bouwproject op de hoek van de Bisschopslaan en de Turnhoutseweg, gaf het lokaal bestuur een vergunning voor de bemaling voor het oppompen van 1 600 m³ per dag. De bemaling is noodzakelijk om ondergrondse werken uit te voeren.

Bemaling over kruispunt Bisschopslaan tot Rerum Novarumlaan

Het water mag niet zomaar in de riolering geloosd worden. Het water van de riolering zou te hard verdunnen waardoor de bacteriën van de waterzuivering nog te weinig voeding krijgen voor een goede zuivering van het rioolwaterzuiversingsinstallatie.  

Om dit te vermijden werd er een brug gecreëerd, gemaakt uit metalen buizen van 5 meter hoog over het kruispunt van de Bisschopslaan. De buizen lopen door tot de Rerum Novarumlaan waar het water onder een riooldeksel terechtkomt. Via deze weg loopt het water ondergronds via de regenwaterafvoer tot in de Laak.

Door deze techniek te gebruiken, zorg je ervoor dat het water op een natuurlijke manier kan infiltreren via de bedding van de beek. Zeker in droge periodes wordt op die manier de lokale grondwaterstand alsnog aangevuld.

De constructie zal er staan tot eind oktober 2021.

Datum van het bericht: dinsdag 16 februari 2021
Huidig nieuwsoverzicht