Naar inhoud

11/01/2021: Tijdelijke verkeersmaatregel - Amfibieënoverzet Vossenbrugstraat

BEKENDMAKING BESLUIT

De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website.

Datum bekendmaking is datum van dit bericht.

Datum van het bericht: maandag 11 januari 2021
Huidig nieuwsoverzicht