Naar inhoud

GR 17/12/20: UGP - Aanpassingen - skaten speelplaats Jan Vaerten Academie

BEKENDMAKING BESLUIT

Beslissingen genomen door de gemeenteraad betreffende goedkeuringen reglementen, retributies en verordeningen worden ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website.

Datum bekendmaking is datum van dit bericht.

Datum van het bericht: maandag 21 december 2020
Huidig nieuwsoverzicht