Naar inhoud

RMW 17/12/2020: Rechtspositieregeling OCMW aanpassing evaluatie decretale graden

BEKENDMAKING BESLUIT

Beslissingen genomen door de gemeenteraad betreffende goedkeuringen reglementen, retributies en verordeningen worden ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website.

Datum bekendmaking is datum van dit bericht.

Datum van het bericht: maandag 21 december 2020
Huidig nieuwsoverzicht