Naar inhoud

Een akte of attest nodig?

Een akte of een attest nodig? Dit kan snel van onze computer in de jouwe geraken!

Heb je een bewijs van woonst, een samenstelling gezin, een uittreksel uit het strafregister of nog een ander attest of akte nodig? Dit kan heel vlug van onze computer in de jouwe zitten. Deze attesten voldoen aan alle regels. De geldigheid kan online nagekeken worden.

smartloket

Hoe vraag je akten of attesten aan?

Via de link https://beerse.onlinesmartcities.be. Om dit uittreksels of akten aan te vragen hebt je een identiteitskaart, een federaal token nodig of je kan je aanmelden via itsme.

Als alles normaal verloopt dan heb je binnen enkele minuten na je aanvraag je aangevraagde document op zak. Is er toch nog een tussenkomst van ons noodzakelijk (voorbeeld voor een uittreksel uit het strafregister model 2) dan zorgen we ervoor dat je dit op de kortst mogelijke tijd in je mailbox krijgt.

Datum van het bericht: dinsdag 20 oktober 2020
Huidig nieuwsoverzicht