Naar inhoud

Resultaten metingen luchtkwaliteit in Beerse in 2019

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) controleert de luchtkwaliteit in Beerse door metingen van zware metalen en dioxines op verschillende meetplaatsen.

Meetpost
adres code opstart parameters
 Absheide  

BE01

26/03/2002 zware metalen in fijn stof
    08/04/2002 zware metalen in neervallend stof
    05/05/2003 dioxines en PCB’s
Lange Kwikstraat BE02 07/01/2004 zware metalen in fijn stof
Heidestraat BE07 11/06/2005 zware metalen in fijn stof
Heidestraat BE18 04/12/2018 zware metalen in neervallend stof

 

Hoe evolueert de luchtkwaliteit in Beerse?

 • Zware metalen in fijn stof (PM10-fractie)

In 2019 werden – zoals in 2018 – de Europese grenswaarde van lood en de Europese streefwaarden van arseen, cadmium en nikkel gerespecteerd. De jaargemiddelden van zware metalen in fijn stof waren in 2019 vergelijkbaar of iets hoger dan in 2018. Enkel voor zink was het jaargemiddelde op de 2 meetplaatsen in de omgeving van Metallo veel hoger, dit was het gevolg van een vijftal verhoogde dagwaarden in maart en december.

 • Zware metalen in neervallend stof

In vergelijking met de andere Vlaamse meetplaatsen meet de VMM in Beerse de hoogste zink- en koperdeposities in 2019. De depositie van lood, cadmium en arseen was eveneens verhoogd, maar lager dan in Hoboken, een andere hotspot in Vlaanderen.

 • Dioxines en PCB’s

De metingen van dioxines en PCB’s in neervallend stof werden in 2019 uitgevoerd op 1 plaats. De VMM toetst de metingen in woon- en landbouwgebieden aan een drempelwaarde. In 2019 lagen de deposities in 1 van de 6 maandstalen boven de maandgemiddelde drempelwaarde; het jaargemiddelde lag boven de jaargemiddelde drempelwaarde. De toetsing van het jaargemiddelde is indicatief omdat de VMM niet continu metingen uitvoert (6 maanden per jaar).

 • Rapport luchtkwaliteitsmetingen in Vlaanderen in 2019

In het najaar verschijnt het jaarrapport lucht met de resultaten van 2019. Na publicatie vind je dit rapport terug op de website van VMM onder ‘rapporten lucht’: www.vmm.be/publicaties.

 

Moet je bezorgd zijn om je gezondheid?

De verspreiding van zware metalen en dioxines in de lucht kan gezondheidseffecten veroorzaken. Daarom wordt de invloed die de gemeten stoffen hebben op de gezondheid van de omwonenden van nabij gevolgd. Elke drie jaar worden door het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) de jaargemiddelde meetresultaten van zware metalen getoetst aan gezondheidskundige advieswaarden. Het rapport met de resultaten van 2016 en 2017 is terug te vinden op: https://www.zorg-en-gezondheid.be/aandachtsgebieden-en-humane-biomonitoring.  

Het blijft belangrijk dat omwonenden rond de metaalverwerkende bedrijven de preventieve maatregelen om het contact met zware metalen te beperken verder zetten.

We zetten ze hier nog eens op een rijtje:

 • Veeg je voeten voor je de woning binnen gaat.
 • Verkies rubberen of kunststof deurmatten en maak ze geregeld schoon met water.
 • Poets met nat.
 • Als je stofzuigt, gebruik dan een stofzuiger met een HEPA-filter. Deze filter houdt ook de kleine stofdeeltjes tegen.
 • Was regelmatig speelgoed en knuffels.
 • Dek de bodem af met houtschors, zaai de bodem in met gras of beplant met bodembedekkers.
 • Woel niet onnodig grond om.
 • Laat kinderen niet op een stoffige ondergrond spelen.
 • Spoel regelmatig verharde oppervlakken (terras, stoep,..) waarop kinderen spelen met water.
 • Was regelmatig de handen, zeker nadat kinderen buiten of op de grond hebben gespeeld.
 • Eet veel groenten en fruit (een evenwichtige voeding vermindert de opname van zware metalen).
 • Binnen een straal van 0,5 km van de industrie teel je best geen groenten - woon je verder, laat je bodem analyseren voor je groenten teelt. Meer tips over gezond tuinieren vind je in de folder 'Zware metalen in je moestuin' en op gezonduiteigengrond.be

Meer informatie hierover vind je op https://www.gezondleven.be/themas/gezondheid-en-milieu/milieugezondheidskundige-aandachtsgebieden/aandachtsgebied-beerse.

Meer informatie? Greet Kreintz - dienst milieu - tel. 014 62 25 87 - e-mail: milieu@beerse.be

Datum van het bericht: donderdag 15 oktober 2020
Huidig nieuwsoverzicht