Naar inhoud

GR 27/08/2020: Burgemeesterbesluiten in het kader van coronamaatregelen - Bekrachtiging

BEKENDMAKING BESLUIT

Beslissingen genomen door de gemeenteraad betreffende goedkeuringen reglementen, retributies en verordeningen worden ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website.

Datum bekendmaking is datum van dit bericht.

Datum van het bericht: donderdag 03 september 2020
Huidig nieuwsoverzicht