Naar inhoud

Aanvragen inname openbaar domein via Spotbooking

Sinds 3 maart 2020 zijn alle aanvragen voor de inname van het openbaar domein, uitgezonderd evenementen, geautomatiseerd. Een aanvraag doen kan via het e-loket Spotbooking.

lokaal bestuur Beerse

Heb je een parkeerverbod nodig? Wil je een container laten komen voor je steenpuin of een stelling plaatsen op de stoep om aan je dakgoot te kunnen? Dan moet je toelating aanvragen via een gebruiksvriendelijke online applicatie in het e-loket, Spotbooking.

Tijdelijke parkeerverboden zorgen vaak voor hinder voor de directe omgeving, zoals minder vrije parkeerplaatsen of mogelijke verkeershinder. Dat leidt soms tot frustraties bij inwoners, vooral als de gereserveerde parkeerplek dan niet wordt gebruikt.

Daarnaast worden we ook geconfronteerd met praktische problemen zoals het ontstaan van wildgroei aan parkeerverbodsborden, signalisatie die niet correct wordt geplaatst, meer ruimte die wordt ingenomen dan vergund of geparkeerde voertuigen die bij plaatsing van het verbod niet worden doorgegeven aan de politie. Om dat alles te vermijden, worden de borden voortaan door onze diensten geplaatst. Voor die dienstverlening vragen we een kleine vergoeding.

Per jaar behandelt dienst mobiliteit meer dan 500 aanvragen voor innames (n.a.v. werken, leveringen, evenementen,…) van het openbaar domein. In het online pakket zijn daarom ook bewust sperperiodes ingebouwd: 5 dagen voor een parkeerverbod en 10 dagen voor een gewone aanvraag. Zo heeft dienst mobiliteit de nodige tijd om de aanvragen administratief te verwerken en bepaalde zaken goed en tijdig geplaatst te krijgen. Van de sperperiodes wordt niet afgeweken.

Meer informatie? dienst mobiliteit - tel. 014 62 25 87 - e-mail: mobiliteit@beerse.be

Datum van het bericht: woensdag 02 september 2020
Huidig nieuwsoverzicht