Naar inhoud

GR 27/08/2020: Ambulante handel - Retributiereglementen - tijdelijke vrijstelling

BEKENDMAKING BESLUIT

Beslissingen genomen door de gemeenteraad betreffende goedkeuringen reglementen, retributies en verordeningen worden ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website.

Datum bekendmaking is datum van dit bericht.

Datum van het bericht: maandag 31 augustus 2020
Huidig nieuwsoverzicht