Naar inhoud

COVID19-toeslag op je Groeipakket

De Vlaamse regering heeft als antwoord op verschillende signalen beslist om een belangrijke bijkomende maatregel te nemen ter ondersteuning van kwetsbare gezinnen. Die voorziet een COVID19 toeslag binnen het groeipakket.

groeipakket

De toeslag is er voor gezinnen:

  • met kinderen die een Groeipakket ontvangen
  • en die door de coronacrisis in maart, april, mei of juni een inkomensverlies van minstens 10% hebben geleden in vergelijking met de maand januari of februari 2020
  • en waarbij het gezinsinkomen onder de inkomensgrens van 2 213,30 euro ligt (bruto belastbaar inkomen).

De toeslag aanvragen kan van 15 juni tot en met 31 oktober 2020.

Wat breng je mee voor je aanvraag:

  • bewijsstukken die je inkomensverlies aantonen (vb. loonfiches, attesten van de uitbetalingsinstelling voor uitkeringen, verklaring van de boekhouder voor zelfstandigen)
  • bewijs van welke instelling jouw Groeipakket uitbetaalt (bankafschrift, brief, ..)
  • paspoort (ouder)s.

Meer informatie? Sociale dienst OCMW Beerse - Tel. 014 600 960 - e-mail: sociale.dienst@beerse.be

Datum van het bericht: vrijdag 10 juli 2020
Huidig nieuwsoverzicht