Naar inhoud

Een ja|nee-sticker of nee|nee-sticker op een brievenbus… wat betekent dat juist?

Ook jij hebt ze vast wel eens gezien op een brievenbus in je buurt: de groen met rode ja|nee-sticker en de rode nee|nee-sticker. Maar wat betekenen die ‘ja’ en ‘nee’ nu eigenlijk?

ja|nee-sticker bron: www.vlaanderen.be

Voordat we je vertellen wat je bij welke sticker nog wel in je brievenbus mag verwachten, geven we graag mee wat je in de wetgeving kan terugvinden. In het Vlaams reglement over het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, kortweg Vlarema, vind je volgende definities:

  • drukwerk = dagbladen, weekbladen, maandbladen, tijdschriften, periodieken, gratis regionale pers, gratis publicaties, telefoongidsen en reclamedrukwerk die verdeeld worden in het Vlaamse Gewest
  • reclamedrukwerk = al het drukwerk dat minder dan vijfmaal per week verschijnt en waarin minder dan 30 % van de gedrukte oppervlakte besteed wordt aan artikelen met algemene informatie
  • gratis regionale pers = alle drukwerk met vast verschijningsritme dat gratis verspreid wordt, met uitsluiting van het drukwerk dat uitgaat van een adverteerder of een daartoe opgerichte groep van adverteerders, waarin op jaarbasis minimaal 30 % van de gedrukte oppervlakte besteed wordt aan artikelen met algemene informatie
  • gratis publicaties = elk drukwerk dat gratis verspreid wordt en dat geen reclamedrukwerk of gratis regionale pers is

Of je nu voor de JA|NEE of de NEE|NEE-sticker kiest, op het rechtse deel staat altijd NEE. Daarmee geef je aan dat je sowieso geen reclamedrukwerk wenst. Dus geen folders van winkels waarin zij hun producten en promoties aanprijzen.

Bij een JA|NEE-sticker krijg je nog wel de gratis regionale pers. Kies je voor de NEE|NEE-sticker dan weet de bedeler dat je ook geen gratis regionale pers wil. En dat zijn dan publicaties zoals Kempenklok, 't Gazetje, Impuls, … .

De gemeentelijke nieuwsbrief Beerse BinnensteBuiten in 't Kort en Beers MagàZien krijgen alle inwoners sowieso in de brievenbus. Hetzelfde geldt voor verkiezingsdrukwerk, ongeacht of je nu een JA|NEEN, een NEEN|NEEN of helemaal geen sticker hebt gekleefd.

Reclamedrukwerk en regionale pers wordt in Beerse door verschillende bedelers rondgebracht. Zij worden verondersteld de stickers te respecteren. Heb je toch klachten over het foutief of niet naleven van de sticker op jouw brievenbus, dan kan je een klacht indienen bij de verantwoordelijke uitgever vermeld op het reclamedrukwerk. Voor een goede opvolging hebben zij wel je adres en huisnummer nodig.

Blijft de klacht aanhouden dan kan je een klacht indienen bij de politie. In het Uniform Gemeentelijk Politiereglement (UGP) van de gemeente is opgenomen dat het verboden is om reclamedrukwerk en gratis regionale pers te bedelen of te laten bedelen in brievenbussen die voorzien zijn van een zelfklever waaruit blijkt dat dit soort drukwerk ongewenst is. De inbreuken op het UGP kunnen bestraft worden met een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS).

Wil je zelf zo'n sticker kleven? Je kan de sticker afhalen in het Sociaal Huis - Gasthuisstraat 49.

Datum van het bericht: dinsdag 07 juli 2020
Huidig nieuwsoverzicht