Naar inhoud

Lokaal bestuur Beerse kijkt naar de toekomst met 'Visie 2340'

Eind mei startte in Beerse een bijzonder ambitieus project. Onder de naam ‘Visie 2340’ wordt vastgelegd hoe lokaal bestuur Beerse haar zorgbehoevende en kwetsbare inwoners, haar leerlingen en haar verenigingen wil ondersteunen. Dat doen we met de blik op de toekomst, over de politieke partijgrenzen en legislaturen heen. Uit de oefeningen ontstaat een visie die richtinggevend is voor het beleid van de volgende 15 tot 20 jaar. We spreken over een visie die als autostrade recht vooruit gaat, maar waarbij wel, legislatuur per legislatuur, van baanvak gewisseld kan worden. Zo kunnen de politieke partijen hun doelstellingen verwezenlijken zonder het globale parcours te wijzigen.

Visie2340

In Beerse kiezen we ervoor om voor 4 belangrijke thema’s te werken naar een wenselijke toekomst: ‘zorg en welzijn’, ‘onderwijs’, ‘ondersteuning van verenigingen’ en ‘gemeentelijk patrimonium’. Ze zijn zo belangrijk dat alle politieke partijen in Beerse over die thema’s de neuzen in dezelfde richting wensen te zetten. Daarmee willen we voorkomen dat wisselende verkiezingsuitslagen ervoor zorgen dat opgestarte projecten plots een andere richting moeten uitgaan. Door een gedragen visie over de partijgrenzen heen garanderen we als lokaal bestuur dat investeringen renderen voor alle burgers op korte en lange termijn.

Om die oefening tot een goed einde te brengen, kozen we ervoor om ons te laten begeleiden door D-NA. Lies Verstraete (D-NA): “Beerse kiest in dit unieke project voor een brede samenwerking waarin elke stem vertegenwoordigd is. De wens is dat het toekomstbeeld dat gemaakt wordt, mee gedragen wordt door alle Beersenaren. Het samenwerken aan een toekomst voor Beerse is alvast een resultaat dat dit project sterk maakt.”

In de zomermaanden wordt een zeer ruime groep van betrokken personen bevraagd. Vandaaruit werken we een brede toekomstvisie uit. Die vormt dan het kader voor de visies voor de verschillende domeinen.

“Rond elk domein zullen er tussen november 2020 en mei 2021 bevragingen en workshops georganiseerd worden zodat we met veel input van betrokkenen de visie rond dat thema kunnen vormen. ‘Samen’ betekent in deze echte co-creatie, samen maken. Samen met de verschillende politieke partijen, samen met de diensten van het lokaal bestuur, burgers, experten, … . We gaan voor een grote betrokkenheid”, weet algemeen directeur Tinneke Claeys.

Datum van het bericht: vrijdag 26 juni 2020
Huidig nieuwsoverzicht