Naar inhoud

Kinderarmoede in Beerse gedaald

Het kinderarmoedecijfer in Beerse is gedaald naar 11, 65 % in 2019 ten op zichte van 12,22 % in 2018. Het lokaal bestuur blijft zich de komende jaren inzetten om dat cijfer nog verder te doen dalen.

blokkentoren

We zijn blij met de voorzichtige daling van het kinderarmoedecijfer. De daling in Beerse is vooral toe te schrijven aan de aan de gedreven inzet van de partners van het Huis van het Kind”, aldus Viviane Cornelissen, beleidscoördinator armoede & maatschappelijke integratie.

Het Huis van het Kind Beerse bundelt de krachten van de lokale partners om gezinnen beter te kunnen ondersteunen. Elke dag zetten verschillende professionelen en vrijwilligers zich samen met het lokaal bestuur in voor (aanstaande) gezinnen met kinderen, in het bijzonder de meest kwetsbare onder hen. De partners engageren zich met veel gedrevenheid en goesting om het aanbod naar kinderen en gezinnen in armoede te verbeteren. Het Huis van het Kind is ontstaan binnen het samenwerkingsverband van Stadsregio Turnhout waar de gemeenten Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar deel van uitmaken.

De vzw de Watertoren zorgt ervoor dat gezinnen en kinderen niets tekort komen met o.a. hun project Pampers & Co en hun brooddozenproject. Alle partners doen veel inspanningen om de drempels naar hun aanbod op vlak van gezondheid, psychisch welzijn, ontwikkeling te verminderen. Om tal van redenen verliezen mensen het vertrouwen in zichzelf en hun omgeving. Daardoor geraken ze geïsoleerd waardoor ze kansen voor zichzelf en hun kinderen missen. De partners van het Huis van het Kind zorgen er samen voor dat mensen erbij kunnen horen.

Inkomen en tewerkstelling zijn een belangrijke hefboom waarmee een gezin het armoederisico kan verminderen. Via het project ‘START TO ACTIVATE’ is het lokaal bestuur actief op zoek gegaan naar gezinnen met een heel lage activerings- en opleidingsgraad én een grote afstand tot de arbeidsmarkt en bijgevolg een zeer laag en onzeker inkomen. Het subsidieproject is afgelopen, maar de inspanningen en de werkwijze blijven behouden.

We stimuleren volwassenen om op zoek te gaan naar hun groei- en activeringskansen zoals opleiding, vorming, vrijwilligerswerk, werk. Mensen kunnen vrijwillig instappen en met ons in een traject op zoek gaan naar nieuwe persoonlijke perspectieven en uitdagingen. Via een warme doorverwijzing brengen we hen in contact met het aanbod van onze partners. Voor de allerkleinsten zorgen we samen dat ze niets tekortkomen op vlak van de basisbehoeften”, licht Viviane toe. Jongeren in die gezinnen konden o.a. rekenen op een luisterend oor of ondersteuning bij vrije tijd en opleiding.

Maar… nog 11,65 % van de kinderen tussen 0 en 3 jaar in Beerse groeit op in armoede waardoor de kansen voor het kind aanzienlijk kleiner zijn.

Door de huidige coronacrisis zijn we samen met de partners extra alert. De partners merken dat mensen die voor de crisis nog net het hoofd boven water konden houden, nu kopje onder gaan. Samen met de partners gaan we daarom extra middelen inzetten vanuit ons herstelplan ‘samen voorbij de crisis’. Want kinderen verdienen alle kansen!

Het lokaal bestuur Beerse dankt:

  • de vrijwilligers van Kind en Preventie, vzw de Watertoren, de vrijwillige buddy’s
  • de medewerkers van de dienst onthaalgezinnen van Ferm, dienst onthaalgezinnen van de socialistische mutualiteit, Kind en Gezin, CKG Lentekind, OOOC ’t Kruispunt, de gemeentelijke basisscholen, basisschool Triangel, basisschool ’t Locomotiefje
  • de coördinator van het stadsregionale Huis van het Kind
  • en uiteraard de eigen lokale diensten.

Dankzij al die partners konden we het kinderarmoedecijfer in onze gemeente doen dalen.

Meer informatie? Viviane Cornelissen – gsm 0479 22 23 86 -e-mail: viviane.cornelissen@beerse.be

Datum van het bericht: donderdag 25 juni 2020
Huidig nieuwsoverzicht