Naar inhoud

GR 28/05/2020: Retributiereglement Schatten van Vlieg aan de Duivelskuil

BEKENDMAKING BESLUIT

Beslissingen genomen door de gemeenteraad betreffende goedkeuringen reglementen, retributies en verordeningen worden ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website.

Datum bekendmaking is datum van dit bericht.

Datum van het bericht: dinsdag 02 juni 2020
Huidig nieuwsoverzicht