Naar inhoud

Werken Kapelstraat-Schransdriesstraat vanaf 18-05

Op maandag 18 mei 2020 start aannemer Vangeel Wegenbouw met de wegenis- en rioleringswerken in de Kapelstraat-Schransdriesstraat. De volledige onder- (riolering) en bovenbouw (rijweg, fietspaden, …) worden aangepakt. Zo wordt de schoolomgeving na de heraanleg nog duidelijker in het wegbeeld en wordt het pijnpunt voor fietsers aan de kapel weggewerkt.

werken Kapelstraat-Schransdriesstraat

De werken verlopen in vier fases. We lichten alvast fases 1 en 2 toe. Die fases hebben dit schooljaar nog een invloed op de werking van de school.

Fase 1: kruispunt Schransdriesstraat-Kapelstraat
De herprofilering van het kruispunt gaat van start op maandag 18 mei. Vanaf half junii wordt het kruispunt al tijdelijk opengesteld voor het verkeer.

Fase 2: Schransdriesstraat
Vanaf half juni start fase 2. Tot het najaar van augustus werken we tot aan het kruispunt met de Houtseweg. Het kerkplein aan de school wordt zo lang mogelijk bereikbaar gehouden.

Opgelet! Extreme weersomstandigheden kunnen de planning en/of fasering steeds beïnvloeden.

Meer informatie over de werken, omleidingen en alternatieven lees je hier.

Datum van het bericht: woensdag 13 mei 2020
Huidig nieuwsoverzicht