Naar inhoud

Waarom vangen we kippen en schildpadden?

Op dinsdag 5 mei 2020 startte dienst openbare werken opnieuw met het vangen van schildpadden in de vijver van park Echelpoel. Sinds enkele weken vangen ze ook kippen in de omgeving van de Kikkerstraat en het Gielsbos.

schildpad

Waarom worden de dieren gevangen?

De schildpadden worden gevangen omdat de exotische diertjes schadelijk zijn voor het inheemse ecosysteem. Ze vangen eendenkuikens, waterhoentjes, vissen, enz. en zijn mogelijk drager van onder meer salmonella. De kippen zorgen dan weer voornamelijk voor overlast, omdat ze overal scharrelen – niet enkel in het park, maar ook in de tuinen van omwonenden. Ook de voortplantingsdrang en het gekraai van de hanen zorgen voor overlast. De kooien worden dagelijks gecontroleerd. Zie je een gevangen diertje? Laat het dan in de kooi zitten. Het dier wordt diezelfde dag nog opgehaald.

Een dier achterlaten is strafbaar

Het achterlaten van dieren is bij wet verboden. Art. 35 van de Dierenwelzijnswet luidt als volgt: “onverminderd de toepassing, in voorkomend geval, van strengere straffen bepaald bij het Strafwetboek, wordt gestraft met gevangenisstraf van één maand tot drie maanden en met een geldboete van 52 euro tot 2000 euro of met een van die straffen alleen, hij die:
3° een dier achterlaat met de bedoeling zich ervan te ontdoen.”

Meer informatie? Dienst openbare werken - tel. 014 60 06 40 - e-mail: openbarewerken@beerse.be

Datum van het bericht: donderdag 07 mei 2020
Huidig nieuwsoverzicht