Naar inhoud

Steun onze lokale handelaar en Check Lokaal!

Soms mis je pas iets wanneer het er niet meer is. Dat lokale handel en horeca zorgen dat onze gemeente floreert en zo bijdragen aan het welbevinden van inwoners, kon de afgelopen weken niet duidelijker in beeld gebracht worden.

Peter Kleeren: lege Lindenlaan

foto: Peter Kleeren


De verlaten straten, gesloten winkels, het lege kerkplein op woensdagvoormiddag, volop zon, maar nergens een gezellig terras waar je er van mocht genieten: dit is niet zoals we het zou moeten zijn.

Ook de voltallige gemeenteraad heeft dat goed begrepen. Ze stelden een budget van 700 000 euro ter beschikking van diverse initiatieven om lokale ondernemers en inwoners actief en rechtstreeks te ondersteunen. Via een werkgroep is de gemeenteraad erg nauw betrokken bij de uitwerking van die initiatieven.

Een van de initiatieven die door de werkgroep ontwikkeld werd, is de campagne Check Lokaal. Alle inwoners, jong en oud, ontvangen vanwege lokaal bestuur Beerse 25 euro aan shoptegoed dat ze mogen spenderen bij ondernemers die zwaar getroffen werden door de coronacrisis en die zich inschreven voor deelname aan de campagne.

Over hoe en wanneer de bonnen verdeeld worden, wordt nog uitgebreid gecommuniceerd via de verschillende kanalen van lokaal bestuur Beerse. Zeker is wel dat de bons pas kunnen worden ingeleverd als alle handelaars terug open kunnen.

En de naam Check Lokaal? Die verwijst niet alleen naar de waardebon of cheque die je lokaal mag spenderen, maar wil je als inwoner ook graag bewust maken van het belang van lokale handel. Steek onze lokale handelaars een hart onder de riem en check voortaan eerst het lokale aanbod voordat je verder of online zoekt.

Welke handelaar mag deelnemen?

Je kan je inschrijven wanneer je producten of diensten levert aan particulieren én wanneer je een aanzienlijk omzetverlies leed door sluiting of sterk teruggedrongen werking, tijdens de coronacrisis.

Deelnemen aan de campagne is echter wel voorbehouden aan bepaalde sectoren, te herkennen aan hun NACEBEL-code.

Volgende ondernemingen worden uitgesloten:

  • ondernemingen zonder NACEBEL-code
  • vzw’s
  • ondernemingen met een NACEBEL-code die begint met 471 (supermarkten, nachtwinkels, …)
  • ondernemingen met NACEBEL-codes 64002 (Holdings), 68203 (Verhuur of exploitatie van eigen of niet-geleased onroerend goed, excl. terreinen) en 70100 (Activiteiten van hoofdkantoren)
  • ondernemingen die zich in een van volgende rechtstoestanden bevinden: ontbinding, stopzetting, faillissement of vereffening.

Inschrijvingen van ondernemingen die op basis van de NACEBEL-code uitgesloten zijn, maar die op basis van de voorwaarden toch menen deel te mogen nemen, beoordelen we geval per geval met de gemeenteraadsleden afgevaardigd in de werkgroep.

Hoe inschrijven als handelaar?

Je schrijft je ten laatste op zondag 31 mei 2020 in via dit online inschrijvingsformulier.

Alle inschrijvingen worden aan de criteria afgetoetst en beoordeeld. De ondernemingen die geselecteerd worden, ontvangen half juni alle praktische informatie en campagnemateriaal zoals een raamsticker e.d.

Meer informatie?

De volledige procedure van deze campagne kan je nalezen in het gemeenteraadsbesluit van 30 april 2020. Vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de dienst financiën via tel. 014 60 09 60 of e-mail: checklokaal@beerse.be.

Schrijf je nu in als deelnemende handelaar.
Datum van het bericht: woensdag 06 mei 2020
Huidig nieuwsoverzicht