Naar inhoud

RMW 30/04/2020: Tarieven Kopieën in het lokaal dienstencentrum

BEKENDMAKING BESLUIT

Beslissingen genomen door de raad voor maatschappelijk welzijn betreffende goedkeuringen reglementen, retributies en verordeningen worden ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website.

Datum bekendmaking is datum van dit bericht.

Datum van het bericht: maandag 04 mei 2020
Huidig nieuwsoverzicht